All posts tagged Açık alan ofisler

Açık Alan Ofisler

Yaratıcı alanlar: iletişim ile özel hayatın gizliliği arasında dengenin sağlanması
Açık alan ofisler kentleşmenin temel örneklerinden, modernliğin ise kaçınılmaz, olmazsa olmaz unsurlarından kabul edilmiştir. Aslında fikrin kendisi pek de modern sayılmaz. 19. yüzyılda inşaat teknolojisinde çelik kolonların kullanılması ile mimarlar kolonlardan arınmış geniş alanlar tasarlayabilmiştir.

Continue reading “Dünyayı Değiştiren 50 Fikir” »