All posts tagged Bilgisayar Kullanıcıları

Bilgisayar kullanıcılarının yarısından fazlası kas-iskelet hastalığıyla ilgili yakınmalar bildirmekte, bu oran yüzde 80’lere ulaşabilmektedir. Bir araştırmada haftada 15 saatten fazla bilgisayar kullanan ve işe başlarken hiçbir sorunu olmayanların yarısından fazlasında, çalışma yaşamlarının ilk 12 ayı içinde kas-iskelet hastalıklarının geliştiği bildirilmektedir. İstanbul Tıp Fakültesi’nde bilgisayar kullanıcılarında yaptığımız yeni bir araştırmada çalışanların yüzde 80’inde boyun, sırt ve bel ağrısı, yüzde 40’ında el ve el bileği hastalığı tespit ettik.

Continue reading “Mesleki Kas İskelet Hastalıklarının Sıklığı” »