All posts tagged Bilgisayar kullanımının sağlığa etkisi

 

Bilgisayar Kullanımının Sağlığa Etkisi

Son yirmi yılda teknolojide gelişmeyle birlikte işyerlerinde bilgisayar kullananların sayısı giderek artmaktadır. ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışan nüfusun yarıdan fazlası işyerinde ve günlük işlerinde bilgisayar kullanmaktadır. İşyerlerine bilgisayarın girmesi verimliliği artırırken, iş organizasyonlarında değişikliklere, yeni risk etkenlerinin ve ciddi olabilen hastalıklarının gelişimine sebep olmaktadır. Gelişen sorunlar ve sonuçları insanın fiziksel ve psikolojik sağlığını, işvereni ve ülke ekonomilerini olumsuz etkilemektedir.

Continue reading “Bilgisayar Kullanımının Sağlığa Etkisi” »