All posts tagged Psikososyal – Organizasyonel Risk

Oluşumlarında işyerindeki fiziksel ve psikososyal ve çevresel risk etkenlerin rol oynadığı kanıtlanmıştır. İşyerindeki aktiviteler iş dışı yaşamı etkileyebildiği gibi, iş dışı aktivitelerde işi olumsuz etkileyebilmektedir.

Continue reading “Mesleki Kas İskelet Hastalıkları için Risk Etkenleri” »