All posts tagged yenilikçi ofis tasarımı

Geleneksel ofis planı dolaşım ya da sirkülasyon  kavramını temel alır. Burada olaşacak aksamalar işbirliğinde sorun yaratabilir.  İşbirliğinde sorun çıkması ise şunlara neden olur: hiyerarşi, ayrılma, bölünme, lineer iş akışı, bireycilik, bölümlendirme, kısıtlı esneklik.

İş yerinde birlikte çalışmayı daha anlamlı hale getirerek üretkenliği artıracak ve takım çalışmasını, birleşmeyi, yeniliği, esnekliği, şeffaflığı ve iletişimi sağlayacak öneriler ise şöyle sıralanıyor:

Continue reading “Yenilikçi Ofis Tasarımı” »